Pozitif geribesleme türünde olduğu için kendi kendini sürdürebilme özelliğine sahip olan, elektronik devrelerde çıkışın bir kısmının girişe uygulanması yoluyla devrenin bir özelliğinin; örneğin giriş empedansının, istenen yönde değiştirilmesi.
genellikle elektriği depolamak için kullanılır. Bunu dışında, doğrultucu, filtre ve kompanzasyon işlemlerinde de kullanılmaktadır. Elektrik enerjisini, iki iletken parçanın arasına bir yalıtkan parça koyarak depolar. Kondansatör’ün sembolü “C”, birimi ise Farad‘dır. Birimi, Volt başına kaç coulomb yükü depoladığını belirtir. Kondansatörün diğer adı Kapasitör‘dür ve değeri LCR Metre ile ölçülmektedir. Kondansatörlerin depolama kapasitesi; iki parçanın arasındaki uzaklığa, parçaların yüzey alanına ve kullanılan dielektrik maddenin cinsine bağlı olarak değişmektedir.

q = C.V
(q= yükü C= sığası V= potansiyeli)

görsel
Bir elektrik alanında iki nokta arasındaki farka denir ( U = ΔV ). Sembolü U harfidir, birimi ise V harfiyle gösterilen Volt'tur.

Gerilim ölçmeye yarayan alete voltmetre denmektedir. Bunun dışında farklı ölçüm aletleriyle de gerilimi bulmaqk mümkündür.

Gerilimi bulmak için U = I x R Formülü kullanılabilir. (Gerilim = Akım x Direnç)
Gerilimin hem belirli bir eksi eşiği aşan değerleri için hem de artı bir eşiği aştığı değerleri için tetiklenen güç diyodu.

görsel
üstünden akım geçtiği zaman manyetik alan oluşturan elektronik devre elemanına denir. Bobin, makaraya sarılmış iletken telden oluşur. Bobin genellikle L harfi ile gösterir ve birimi H (Henri)’dir. Telin direncine Endüktif Reaktans ve sembolü XL olarak ifade edilir.

Aşağıdaki formül ile de çeşitli hesaplamalar yapabilirsiniz;
XL = 2π f L
( XL> Endüktif Reaktans L> Endüktans f >Alternatif akım)
İndiksiyon olarak da söz edilen, bir noktadaki değişken bir manyetik alanın ya da hareket eden bir elektrik yükünün etkisiyle uzayın başka bir noktasındaki bir iletkende bir gerilim ve buna bağlı bir akım oluşmasıdır.
genelde lehimleme yapmak için kullanılacak lehim telini ısıtmaya yarayan alettir. farklı wattlarda ve farklı özelliklerde çeşitleri bulunmaktadır.

görsel
Autocad'in Bilgisayar destekli tasarım yazılımıdır. dosya biçimi DWG'dir. İlk sürümü 1982 yılında piyasaya sürülmüştür.
Uçları arasına uygulanan gerilimin bir yönü için sıfır direnç, öbür yönü için sonsuz direnç gösteren iki uçlu devre ögesi.
görsel
İngilizcesi Acceptance sampling olarak geçen kabul örnekelmesi, bir üretim partisini kabul edip etmemeyi veya reddetmeyi belirlemek için istatistiksel örneklemeyi kullanır. Endüstride kullanılan yaygın bir kalite kontrol tekniği olmuştur. Genellikle ürünler fabrikadan çıkarken yapılır. Örnekleme, kalite seviyesi ölçümü için değil, sadece o partinin kabulu veya reddedilmesi içindir.
Devre elamanlarının birbirine bir iletken ile bağlanması sayesinde oluşturulmuş düzeneklere denir. Elektronik cihazların içinde bir veya daha fazla bulunabilirler. Birden fazla devrenin bulunması ise(bkz:entegre devre) olarak adlandırılır.

Örnek bir devre şeması:
görsel
Dış bir güç kaynağına gereksinmeden akmaya devam eden, kuantum mekanik etkiler sonucunda ortaya çıkan, kalıcı mıknatıslarda cismin bütün kesitinde olmakla beraber daha çok yüzeyde yoğunlaşmış olan elektrik akımı.

Başka bir deyişle; Süperiletkenlik özelliği taşıyan bir devrede, idealde sabit olan ve kendini sürdürebilen akım.